Mcompetencen perustaja, dosentti Marko Kesti toimii Ilmarisen ja Lapin yliopiston rahoittaman henkilöstötuottavuuden tutkimushankkeen vetäjänä. Hanke on kolmevuotinen ja se päättyy elokuussa 2017.

– Suomessa ei vielä ymmärretä täysin henkilöstövoimavarojen ja -tuottavuuden merkitystä liiketoiminnalle. Uskon, että tutkimushankkeesta seuraa paljon tietoa ja konkreettista hyötyä suomalaisille yrityksille ja organisaatioille, Marko Kesti sanoo.

Tutkimuksella pyritään vahvistamaan ja täydentämään jo olemassa olevan tutkimustiedon teoreettista perustaa älykkäästä ja hyvinvoivasta työelämästä sekä tunnistamaan myös uusia tapoja henkilöstötuottavuuden ymmärtämiseksi. Tutkimushankkeen painopisteitä ovat henkilöstön kokeman työelämän laadun vaikutus työkyvyttömyysriskin vähentymiseen, aineettoman henkilöstöpääoman määrittäminen työelämän laadun avulla ja työelämän laadun mittaaminen, HR-käytäntöjen ja -johtamisen vaikutus henkilöstötuottavuuteen sekä optimaalisten kehittämistoimenpiteiden löytäminen organisaation kilpailukyvyn parantamiseen.

– Tämä edellyttää käytännössä sitä, että työhyvinvoinnin johtamisen tulee olla osa organisaatioiden johtamista ja se tulee linkittää vahvasti työorganisaatioiden strategiaan ja tunnuslukuihin, professori Antti Syväjärvi sanoo.

Ilmarisen asiakkuuksista vastaavan johtajan Timo Aron mukaan työhyvinvoinnilla ja yrityksen taloudellisella menestyksellä on todistettu ja laskettavissa oleva yhteys. Ilmarinen ja Mcompetence ovat tehneet yhteistyötä jo usean vuoden ajan. Yhteistyön tuloksena on kehitetty yritysten johdon avuksi laskentamalli sairauspoissaolojen, vaihtuvuuden ja työelämän laadun liiketoimintavaikutusten analysointiin. Laskennan avulla työhyvinvoinnin ja taloudellisen menestyksen välinen yhteys selkeytyy ja henkilöstön kehittämistä voidaan arvioida tuottavana investointina.

– Yritysten tulisi linkittää henkilöstötuottavuus ja työhyvinvointi nykyistä vahvemmin strategiaan ja liiketoiminnan tunnuslukuihin. Kehittämistoiminnan tulisi olla tavoitteellista ja vaikuttavuudeltaan mitattavaa. Näin vahvistetaan yritysten ja työntekijöiden sekä samalla koko yhteiskunnan kompetenssia ja kilpailukykyä. Uskomme, että nyt alkava tutkimusyhteistyö auttaa kehittämään sekä henkilöstötuottavuutta ja samalla entistä parempaa työelämää, sanoo Timo Aro.

Ilmarinen ja yliopisto

Antti Syväjärvi

Professori
Lapin yliopisto

"Työhyvinvoinnin johtamisen tulee olla osa organisaatioiden johtamista ja se tulee linkittää vahvasti työorganisaatioiden strategiaan ja tunnuslukuihin"

Mcompetencen tuotteet ja palvelut